Tickets

Na wat ‘research’ in tickets, ben ik tot de conclusie gekomen dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn. En dat je voor relatief weinig geld, best veel van de wereld kan zien…

Eigen­lijk zou ik deze maand mijn ticket gaan boeken, maar ik heb nog eens goed rondgekeken… Bijvoor­beeld, bij Activ­ity Inter­na­tional kun je een ticket boeken, naar Australië, Nieuw Zee­land en Fiji, dat kost 1495 euro. Dat is zon­der startpakket*.

Ga je kijken bij Travel Active kost zo’n zelfde ticket 1625 euro. Dat is met start­pakket. Maar het is best een hoop geld.

Bij het World Ticket Cen­ter kun je een ticket rege­len voor 1265 euro en dan vlieg je van Ams­ter­dam naar San Fran­cisco, (dan een stukje over­land naar Los Ange­les), ver­vol­gens van LA naar Tahiti (of Fiji, of Cook Islands, of …), vanuit de Pacific vlieg je verder naar Nieuw Zee­land en uiteindelijk naar Sydney.

Als ik het zo bek­ijk heb je bij World Ticket Cen­ter veel meer waar voor je geld.

Het is natu­urlijk wel zo dat je bij meer stop-overs (als je wat zien) extra geld kwijt bent voor een tour of excur­sie. Maar dan zie je ook wel weer wat meer van deze aard­bol… Ik denk dat het de moeite waard is.

*Vaak kun je een ticket inclusief start­pakket nemen. Je wordt dan op het vliegveld gehaald, ze helpen je met een bankreken­ing, sofinum­mer, je kri­jgt een Aus­tralis­che sim-kaart, en helpen je met het vin­den van een baantje door onder andere je cv na te lopen.

Soms kun je een start­pakket ook los ‘kopen’.

Het pakket van Travel Active is iets duur­der, maar ook wat uit­ge­brei­der. Daar­naast kun je het pakket bij Travel Active uit­brei­den met onder andere een horeca cur­sus. Wel de moeite waard dacht ik zo!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sidebar

Blog

Archief